تبلیغات
آموزگاران پایه دوم دبستان پسرانه بنیاد امام محمدباقر(ع)
آموزگاران پایه دوم دبستان پسرانه بنیاد امام محمدباقر(ع)
صفحه نخست       پست الکترونیک          تماس با ما              ATOM            طراح قالب
گروه طراحی قالب من گروه طراحی قالب من گروه طراحی قالب من گروه طراحی قالب من گروه طراحی قالب من

دل آرام گیرد با یاد خدا

 

یاد خدا

 

حضرت على علیه السّلام فرمود: " ... هر كار با ارزش و داراى اهمیّتى، بدون یاد و نام خدا آغاز گردد به سر انجام نمى رسد ."

یاد خداوند بزرگ در تمام كارها، گفتار و سخن های انسان اثر دارد. فراموشی خدا و یاد او در زندگی نتیجه منفى دارد. بر این اساس، امام على علیه السّلام ما را سفارش به ذكر نام الله در هر كارى نموده است.

روشن است، منظور از بردن نام خدا و آغاز هر كارى به نام او، فقط گفتن؛ "بسم الله الرّحمن الرّحیم" نیست، بلكه هدف این است كه خداوند در تمام کارها و اعمال انسان حضور فعّال و پر رنگی داشته باشد.

به این دلیل نه تنها در شروع و ابتدای هر کار، بلكه در ادامه و همراه هر كار هم یاد و ذكر خدا لازم است.

نوع مطلب :
برچسب ها :
لینک های مرتبط :

جدول تقریبی اعداد دو رقمی

یکی از روشهای جمع و تفریق که در ریاضی پایه دوم دبستان ارایه شده، جمع و تفریق تقریبی است که در عددهای دو رقمی بر مبنای  10 و در عددهای سه رقمی هم بر مبنای  10 و هم بر مبنای 100 انجام می شود.

 
نوع مطلب :
برچسب ها :
لینک های مرتبط :

نوع مطلب :
برچسب ها :
لینک های مرتبط :
آزمون فصل یک ریاضینوع مطلب :
برچسب ها :
لینک های مرتبط :
 

بازی چوب کبریت

بازی بسیار زیبای چوب کبریت.

در این بازی باید شما با استفاده از تغییر در فقط یکی از چوب کبریتها تساوی ریاضی نادرست داده شده را به یک تساوی ریاضی صحیح تبدیل کنید.
بازی سه حالت 1- حذف چوب کبریت 2- جابجایی چوب کبریت 3- افزودن چوب کبریت را داراست.
مراحل سخت بازی یکی از جذاب ترین مراحل آن است.

موفق باشید.


دانلود بازی چوب کبریت

نوع مطلب :
برچسب ها :
لینک های مرتبط :

اولیا ی محترم فرزندان شما باید طبق برنامه ی درسی هفته در خانه درس قرآن خود را بخوانند ودرباره ی پیام های قرآنی نیز اظهار نظر کنند وپیام ها را روان وبخش بخش بخوانند وسوره هارا سعی کنند مثل کتاب گویا بخوانند  ا

نوع مطلب :
برچسب ها :
لینک های مرتبط :
          
پنجشنبه 28 آبان 1394
نوع مطلب :
برچسب ها :
لینک های مرتبط :
          
پنجشنبه 28 آبان 1394
نوع مطلب :
برچسب ها :
لینک های مرتبط :
          
پنجشنبه 28 آبان 1394

یك كارگاه علمی برای جمع اعداد دورقمی

نوع مطلب :
برچسب ها :
لینک های مرتبط :
          
پنجشنبه 28 آبان 1394

اشكالات املایی دانش آموزان از دیدگاه زبان شناختی بر اثر اشكالات رسم الخطی ، تاثیرلهجه ها وگویش های محلی دانش آموزان وفرایندهای آوایی حذف تبدیل افزایش به وجود می آیند که از دیدگاه روان شناختی از مواردزیر سرچشمه می گیرند:

الف) ضعف در حساسیت شنوایی ، مثال: ژاله جاله

ب) ضعف در حافظه ی شنوایی، مثال: جا انداختن كلمات ؛

ج) ضعف در حافظه ی دیداری ،مثال : حیله هیله ؛

د) ضعف در حافظه ی توالی دیداری ، مثال : مادر مارد ؛

ه ) قرینه نویسی، و) وارونه نویسی

ز) عدم دقت ، مثال : گندم كندم ؛

ح) نارسانویسی ،مثال: رستم رشم.

نارسانوسی شامل کج نویسی ، راست نویسی ، پر فشار نویسی ، کم رنگ نویسی ،

زاویه دارنویسی، نا مرتب نویسی، فاصله گذاری بیش از حد می شود.

راه كارها وبازی های موثر در تقویت املایی

بازی های رفع نارسانویسی دانش آموزان :

1- نقاشی بر روی تخته وایت برد.

2- كشیدن خطوط مختلف با چوب بر روی شن نرم

3- كشیدن نقاشی با چشم بسته و گچ نرم بر روی تخته به صورت مسابقه

4-شكل سازی با خمیربازی به صورت گروهی

5- مچاله كردن كاغذهای باطله و صاف كردن آن به صورت مسابقه بین دانش آموزان

6- قیچی كردن كاغذ های باطله (گروهی كه سریعتر قیچی كنند برنده است )

7- معلم شكل هایی را در دو گروه مختلف روی تخته به صورت نقطه چین رسم می کند.هر گروهی که سریعترنقطه چین راپررنگ کندبرنده است.

كند. هر گروهی كه سریعتر نقطه چین ر ا پررنگ كند برنده است.

8- مسابقه بین دو دانش آموزكه كتابی رابر سر گذاشتنه اند یا لیوان پر آبی را در دست دارند وباید از یک سوی کلاس به سوی دیگر بروند بدون این که کتاب بیفتدیالیوان آب بریزد.

9- بازی یك قل دو قل.

10- انداختن توپ چسبناك به سوی هدف معین.

11- ماهی گیری با ماهی های كاغذی كه بر روی آن ها كلمات مختلف نوشته شده است.وهر گروهی که بیش تر ماهی بگیردبرنده است.

بازی های تقویت حافظه دیداری:

١- بازی وسایل را مرتب كن : چند شئی و وسیله را نشان دانش آموزان می دهیم بعدمی خواهیم چشمش راببنددوجای وسایل راعوض می کنیم وازاو می خواهیم وسایل رابه صورت اول بچیند.

2- بازی بگرد و پیدا كن . دانش آموز را به بیرون از كلاس می فرستیم و جای یكی ازدوستانش یا یک وسیله در کلاس راعوض می کنیم.اوبایدتشخیص دهدجای چه کسی یاچه چیزی عوض شده است.

3- تعدادی اسباب بازی رابه دانش آموز نشان می دهیم سپس روی آن ها را می پوشانیم ویکی از وسایل راآهسته بر می داریم وازدانش آموز می خواهیم بگویدکدام وسیله را برداشتیم.

4-سه کلمه را که روی کارت نوشتیم رابه دانش آموز نشان می دهیم بعد آن ها را مخفی می کنیم وازاومی خواهیم تا کلمات رانام ببرد.

بازهای تقویت تمیز دیداری :

1- نقاشی شلوغ را در اختیار دانش آموز می گذاریم واز وی می خواهیم مثلاً حیوانات پنهان شده راپیداکند.

2- حروف الفبا یاکلمات را به صورت وارونه در جهات مختلف روی كارت می نویسم واز دانش آموز می خواهیم دور حروف یاکلمه ای که ما می خواهیم را خط بکشد.

3-نمونه حرف یاکلمه ی سمت راست رادر بین حروف دیگر پیدا کن.

صحبت-محبت-زحمت-صحبت-رحمت

ج چ- ی- ص- ح- ع- ج- خ- ک

4- ناقص را كامل كنند.مثال-حرفی از کلمه را نمی نویسیم تا او کامل کند.

بازی های تقویت حافظه توالی دیداری

1- جلوی دانش آموز می ایستیم و چند حركت بدنی انجام می دهیم وازاو می خواهیم به ترتیب همان کارها راانجام دهد.

2- یك كارت مقوایی راكه روی آن 3یا 4 حرف یاکلمه نوشته ایم رابه او نشان می دهیم .سپس کارت رامخفی کرده و ازاو می خواهیم حروف یاکلماتی را که دیده به ترتیب از سمت راست به چپ نام ببرد..

3- سه كارت راكه بر روی هر كدام یك كلمه نوشته شده است نشان دانش آموز می دهیم بعد کارت ها را پنهان کرده تا او کلمات رابگوید.

4- كارت كلمات را با فاصله در حیاط مدرسه روی زمین می چینیم  سپس  ازیك دانش آموز  می خواهیم  از كنار چهار كارت بپردو   به صورت بازی لی لی كارت ها را بلند بخواند.

 از دانش آموز دیگری می خواهیم كه كارهای او را به ترتیب انجام دهد.

 

نوع مطلب :
برچسب ها :
لینک های مرتبط :
          
پنجشنبه 28 آبان 1394

هر كس خشم خود را از مردم باز دارد، خداوند عذاب خود را در روز قیامت از او باز مى‏دارد.

سه چیز نشانه اجابت دعا است . امام کاظم (علیه السلام) میفرمایند : چون تنت لرزید ، و اشکت روان شد ، و دلت ترسید ، به

 رحمت حق امیدورا باش که تیرت به هدف رسیده. ( یعنی دعایش مستجاب میشود ) خصال الصدوق جلد 1 صفحه 110

نوع مطلب :
برچسب ها :
لینک های مرتبط :
          
چهارشنبه 27 آبان 1394

شهادت حضرت رقیه,نحوه شهادت حضرت رقیه(س),زندگی نامه حضرت رقیه (س)

این جا خرابه های شام، منزل گاه اهل بیت پیامبر صلی الله علیه و آله وسلم است. رقیه با اسیران دیگر وارد خرابه می شوند، اما دیگر تاب دوری ندارد. پریشان در جست و جوی پدر است. امشب رقیه، فقط پدر و نوازش های پدر را می خواهد. امشب رقیه علیهاالسلام است و عمه، امشب رقیه علیه السلام است و سر بابا، امشب ملائک آسمان از غم دختر حسین علیه السلام در جوش و خروشند، امشب شب وداع رقیه علیهاالسلام و زینب علیهاالسلام است. او در آغوش عمه، بوی پدر را به یاد می آورد و دستان پر مهر او را احساس می کرد.

شهادت حضرت رقیه (س)برشماتسلیت باد!


نوع مطلب :
برچسب ها :
لینک های مرتبط :
نوع مطلب :
برچسب ها :
لینک های مرتبط :

amuzeshe tafrigh

اانتخابی ازسایت فقط مدرسه دوم ابتدایی

نوع مطلب :
برچسب ها :
لینک های مرتبط :

 

نوشته شده توسط احمد گری سایت فقط مدرسه دوم ابتدایی

amuzesh jam

نوع مطلب :
برچسب ها :
لینک های مرتبط :

برای دریافت دونمونه فیلم کوتاه روی تصاویر زیر کلیک کنین

نوع مطلب :
برچسب ها :
لینک های مرتبط :
          
پنجشنبه 21 آبان 1394


( کل صفحات : 27 )    1   2   3   4   5   6   7   ...   


آمار وبلاگ
  • کل بازدید :
  • بازدید امروز :
  • بازدید دیروز :
  • بازدید این ماه :
  • بازدید ماه قبل :
  • تعداد نویسندگان :
  • تعداد کل پست ها :
  • آخرین بازدید :
  • آخرین بروز رسانی :